Menu


 
Gebruiksreglement Muziektent Bennekom (0619)

Doel:
De stichting heeft als doel verenigingen en andere organisaties de mogelijkheid te geven op te treden in de muziektent in Bennekom en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het culturele leven in Bennekom.

1. Aanvraag:

  • Gebruik van de muziektent moet worden aangevraagd via de website van de muziektent www.muziektentbennekom.nl. Gebruik van de muziektent is pas definitief als de Stichting Muziektent Bennekom, hierna genoemd: de stichting, dit schriftelijk heeft bevestigd. Bij de bevestiging kan de stichting voorwaarden stellen.

2. Faciliteiten:

  • De stichting stelt de muziektent met stoelen, elektra en in overleg zeilen ter beschikking.

3. Beschikbaarheid:

  • De muziektent is beschikbaar op alle dagen van april tot en met oktober van 10.00 tot 21.00 uur, met uitzondering van Zondagen en Christelijke feestdagen.

4. Kosten:

  • Er zijn aan het gebruik van de muziektent geen kosten verbonden. Voor het gebruik van commerciële activiteiten en bijzondere dagen in Bennekom zoals Koningsdag, Vlegeldag, Kunstmarkt, Dickensfair en dergelijke zal de gebruiker een door de stichting vast te stellen vergoeding verschuldigd zijn.

5. Geluid:

  • De gebruiker moet er voor te zorgen dat het geproduceerde geluid binnen de wettelijke normen blijft.

6. Gebruik:

  • De muziektent mag uitsluitend worden gebruikt voor de bij de aanvraag vermelde activiteit. De gebruiker zorgt voor een correct gebruik van de muziektent en voor een schone oplevering in en rondom de muziektent. Schade veroorzaakt door de gebruiker wordt door de stichting op kosten van de gebruiker hersteld.

7. Aankondigingen:

  • Aankondigingen en/of andere uitingen aan, in of bij de muziektent voorafgaand aan of tijdens het gebruik van de muziektent zijn niet toegestaan anders dan na voorafgaande goedkeuring van de stichting.

8. Overmacht:

  • Als door overmacht waaronder begrepen weersomstandigheden geen of alleen gedeeltelijk gebruik gemaakt kan worden van de muziektent is de stichting niet verplicht tot betaling van welke (schade)vergoeding dan ook.

9. Aansprakelijkheid:

  • De stichting is niet aansprakelijk jegens de gebruiker voor (gevolg)schade ontstaan door diefstal, verlies, letsel en/of ongevallen in welke vorm dan ook tijdens of ten gevolge van het gebruik van de muziektent.